Teaching Staff

English - Dr. Rakesh Tiwari (Incharge Principal/DDO), Dr. Shweta Tiwari.

हिंदी  - Dr. Ramesh Kumar Tandan, Shri Jai Ram Kurre, Shri Dinesh Kumar Sanjay, Dr. Akanksha Mishra.

History - Shri M L Dhirahi, Dr. Ajay Kumar Sharma.

Political Science - Dr. P L Patel, Shri Dushyant Kumar Bhoi, Shri Vakil Ahmed.

Sociology - Dr. Sushila Goel, Shri Lain Das Manikpuri

Economics - Dr. Meena Gupta.

Physics - Shri Kashmir Ekka.

Zoology - Smt. Sarala Jogi.

Botany - Shri Ashwani Kumar Patel.

Chemistry - Dr. Md. Talha. Shri Chhatra Vijay Dansena, Priyanka Rathore.

Mathematics - Ms. Sakshi Dewangan.

Commerce - Shri Pawan Kumar Chetani, Smt. Naman Gupta, Ms. Pratima Singh Rajput.

Geography - Shri Manoj Baretha (JBS Teacher)